1/1

 

Същината на проекта:

7 дни интензивно обучение за младежки работници, младежки лидери, ментори, медиатори, обучители, предприемачи и други заинтересовани да развиват предприемачески идеи с кауза.

Участници:

28 участника от 14 страни - България, Гърция, Кипър, Албания, Сърбия, Португалия, Великобритания, Испания, Белгия, Румъния, Унгария, Италия, Полша, Хърватска.

 

Изпълнени задачи:

Подготовка на сценарий и методология, изработка на съдържание и учебни инструменти и методи на обучението и водещ обучител, координиране екипа от треньори при създаването и доставката на учебната програма,

 

“SELF” project was dedicated to delivering knowledge and practical business skills, methods and tools in the area of the social entrepreneurship and innovations, exchange of good practices, sustainable business models and know-how with the purpose to be multiplied the idea for business based on social cause. 

 

The main goal of the project was to enhance the capacity of the youth workers in the field of social entrepreneurship and to promote it as alternative option for youth employability and financial stability of the civil organizations.

Participant's profile was of youth workers, youth leaders, mentors,  mediators, trainers, entrepreneurs and advisers.

The project “Social Entrepreneurship as Local Force” (SELF) is developed in the framework of Erasmus+ Programme, KA1: Youth Mobility – partner countries. 

The project was dеveloped and realised by ViaCivic Association