В края на годината имам новина

IVERSA продължава да търси смисъл в това, което прави и се развива. В тази невероятна 2017 година една отдавна замисляна идея придоби форма - юридическа форма. Срещата ми през лятото с колегите, с които мислим и дишаме мисиите, каузите, промяната по един и същ начин, се превърна в нова организация, която получи името Impact D(r)ive. Какво означава това и защо се събрахме. 

 

Ето защо: 

 

- защото виждаме много хора, които искат да живеят и работят по друг начин - смислен начин, помагайки на нуждаещите се, намирайки решения на проблемите около нас, донасяйки промяна и по-добър живот. Тези хора идват при нас и търсят отговора на въпроса - КАК?

- куп организации правят страхотни неща всеки ден - малки и големи чудеса, но обществото не разбира за това, защото организациите са съсредоточени в работата си и нямат знанията или ресурса да споделят със света за постиженията си. Тези организации ни питат - КАК?

- обществото мисли, че неправителствените организации се създават, за да усвояват средства и да изкарват пари от проекти, но не знаят, че именно тези организации, работят за това, всички ние да имаме по-добро бъдеще - и най-уязвимия член на обществото ни, и тези, обичани от съдбата. Организациите ни питат КАК? да ангажираме гражданите с работата си.

- организациите, работещи за каузи, често работят "на мускули", от проект до проект, следвайки приоритетите на донора в опит да оцелеят, но те искат да реализират своята собствена мисия и ни питат КАК? да бъдем свободни да следваме своят дневен ред.

 

Тези и още много причини, които не ни дават мира от години мотивираха мен - Теодора, IVersa, Дияна, Boost Up и Жанин да създадем Impact D(r)ive с цел: 

 

  1. Да подкрепяме и да работим за независими и устойчиви юридически лица с нестопанска цел, които ефективно постигат мисиите си.

  2. Да работим за развитието на социалното предприемачество и социалните иновации, като модел за подкрепа на общността и за намиране на решение на обществени социални, културни и екологични проблеми.

  3. Да подпомагаме на ЮЛНЦ в това да повишават капацитета си по отношение на стратегическото, административното и финансовото си управление и развитие, както и по  отношение умението им да комуникират ефективно.

  4. Да търсим и стимулираме сътрудничеството и да създаваме мрежи за обмен на комуникация, опит и добри практики между всички страни в обществения живот - НПО, гражданите, бизнеса и публичната власт.

  5. Да работим за по-добра обществената представа и повишаване на общественото доверие в работата на неправителствения сектор в страната.

  6. Да оказваме подкрепа и да работим с гражданите и организациите при различни инициативи и за достигането до положителна промяна и трайно въздействие.

  7. За да създаваме устойчиви практики за обучение и включването на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на значими проблеми.

 

Очаквайте скоро новини от Impact D(r)ive.

 

Междувременно в целите на IVersa е да се развива все повече като блог, по темите около моето мото "Build your work around what matters to you", а работата ми, свързана с развитието на успешни организации и подкрепата за фондонабирането им и постигането на промяна ще се случва в Impact D(r)ive.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Свърши ли времето на мениджмънта?

20/06/2018

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Long Shadow