Предстоящи обучения

Социално предприемачество
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
пътят за смелите
Share
Фъндрейзинг 2.0
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
HOW TO... ЗА РАБОТАТА С БИЗНЕСА
Share
Фъндрейзинг 2.1
Sat, Feb 10
A hub
Feb 10, 2018, 9:00 AM – 5:30 PM
A hub, ул. Христо Белчев 3, 1000 София
HOW TO... ЗА ХОРАТА И ДАРИТЕЛСКИТЕ КАМПАНИИ
Share
Фъндрейзинг за НПО
Sat, Jan 20
A hub
Jan 20, 2018, 9:00 AM – 5:30 PM
A hub, ул. Христо Белчев 3, 1000 София
Отвъд проектите - или как да набираме успешно средства за НПО
Share