Предстоящи обучения
Фъндрейзинг 2.0
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
HOW TO... ЗА РАБОТАТА С БИЗНЕСА
Share
Социално предприемачество
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
Предстои да се уточни
пътят за смелите
Share
Фъндрейзинг 2.1
Sat, Feb 10
A hub
Feb 10, 2018, 9:00 AM – 5:30 PM
A hub, ул. Христо Белчев 3, 1000 София
HOW TO... ЗА ХОРАТА И ДАРИТЕЛСКИТЕ КАМПАНИИ
Share
Фъндрейзинг за НПО
Sat, Jan 20
A hub
Jan 20, 2018, 9:00 AM – 5:30 PM
A hub, ул. Христо Белчев 3, 1000 София
Отвъд проектите - или как да набираме успешно средства за НПО
Share