LocalFood.bg - инкубатор за стартиращи микро бизнеси в областта на храните и катализатор за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България”

 

Същината на проекта:

Подкрепа за стартиращи и действащи микро бизнеси в земеделието и храните. 

Участници:

Над 300 представители на микро бизнеси от цялата страна.

Изпълнени задачи:

  • Подготовка и представяне на модул обучение по социално предприемачество за участниците в Бизнес работилница 2016 - София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Видин.

  • Разработена методология и инструментариум за установяване на напредъка при бенефициентите

  • Подготовка и представяне на модул обучение за "Разказването на истории като стратегия за комуникация" за малки производители в хранителния бранш, за участниците в Бизнес работилница 2017 - Пловдив, София, Монтана, Русе, Варна и Бургас

  • Разработка и поддържане на ежемесечен финансов бюлетин, разпространяван до над 350 члена на мрежата на LocalFood.bg