WORKSHOP:

BUSINESS MODEL CANVAS

От 2007 до момента Business Model Canvas се превръща в един от най-популярните инструменти за разработване на нови бизнеси, лансирането на нови продукти и услуги или актуализирането на съществуващи бизнес модели и стратегии.  

Над 5 милиона са изтеглените Business Model Canvas (от уеб страницата на създателите на модела www.strategyzer.com) и са продадени около 1 млн. копия от книгата Business Model Generation.

Организации като Coca Cola, HP, SAP, Toyota, Microsoft използват този инструмент и разчитат на него. Водещи бизнес университети по света включват Business Model Canvas в учебните си програми.

Според проучване на създателите си Business Model Canvas печели популярността си най-вече заради своите визуални, практически и интуитивни черти, които най-често водят до по-добри групови дискусии.   Този инструмент се цени особено много от екипи с различни компетенции и функции и най-вече от ползватели, които нямат бизнес насоченост (ИТ специалисти, инженери, учени и др.).

Обучението  покрива  следните сегменти: 

  • Представяне на Business Model Canvas 

  • Ideation 

  • Value Proposition Canvas 

  • Примери, видео и практика

  • Работа с двете канави 

Обучението  е насочено практически към всички, които искат да развият своя идея в работещ бизнес или стратегически  модел

  • стартиращи или зрели предприемачи

  • социални предприемачи

  • неправителствени организации и граждански сдружения

  • хора с идеи

received_10154596630916079
20161004_160822
20161004_154445
20161004_154437
received_10154596630946079
received_10154596630901079
received_10154596630626079
received_10154596630591079
20161004_160832
received_10154596630636079
20161004_154434
GEM conference
20161004_160927
received_10154596630946079
received_10154596631076079
received_10154596630411079